Sunday, December 20, 2009

Candy , candy , candy ...

Hello again:) In looking inspiration for making cards for christmas i find few nice blogs made by very talented Polish Girls.  Scrapbooking Rudlis , Pasjoneria or Scrappassion are just few from many what i find in past few weeks. Thanks to them i find aswell few polish stores where i can find lovely papers and stamps in polish. Now i will can make cards with lovely stamps with sentiments in polish .

Witam ponownie:) W poszukiwaniu inspiracji do robienia kartek na święta znalazłam kilka fajnych blogów robionych przez bardzo utalentowane Polskie Dziewczyny. Scrapbooking Rudlis, Pasjoneria czy Scrappassion to tylko kilka z wielu które znalazłam w ostatnim czasie. Dzięki nim znalazłam również kilka polskich sklepów które mają w ofercie pięne papiery i stemple po polsku. Dzięki nim bedę mogła robić kartki z pięknymi stemplami z życzeniami po polsku.First from that stores is I Love Scrap . On 15th december that store had his 1st birthday. And from that occasion is doing birthday candy . End's 23rd december .

Pierwszym z tych sklepów jest I Love Scrap. Piętnastego grudnia sklep obchodził swoje pierwsze urodziny . I ztej okazji organizuje urodzinowe candy . Losowanie 23go grudnia.Store Craft Shop is making candy aswell . But occasion is 21st birthday of Miako on 29th december. To win is 21% off on next shopping. Results will be on 30th december.

Sklep Craft Shop również organizuje candy . Ale okazją są 21 urodziny Miako 29 grudnia. Do wygrania jest 21% zniżki na następne zakupy. Wyniki zostaną podane 30 grudnia.


Rybiooka have over 33 000 hits on her blog , post Post # 333 and soon will have 1st birthday of her blog aswell . And from that occasion she doing candy too  .

Rybiooka osiągneła ponad 33 000 odsłon na jej blogu , zamieściła Post # 333 i wkrótce będzie obchodzić pierwsze urodziny jej bloga. I z tej okazji postanowiła zrobić candy .

Its time for me to get ready for another week in work . I will work even longer hours in this week and i need make some cooking for Christmas so i dont think that will be able post anything till next week. So i wish u all
Very Merry Christmas

Nadszedł czas dla mnie by się przygotować na nstępny tydzień w pracy. W tym tygodniu będę pracować więcej godzin i muszę przygotować kilka pyszności na święta więc nie sądzę , że znajdę czas by zamieścić coś nowego do przyszłego tygodnia. Więc chcę wam szystkim życzyć
Wesołych ŚwiątSunday card - Hawaii Santa . Niedzielna kartka - Mikołaj z Hawajów.

Hello :) Christmas time start in this week in my job and we are very busy . Thats why i didnt really have time to do anything new. Even i didnt find to much time for posting card what i made in last weekend.

Cześć :) świąteczny czas się rozpoczął w mojej pracy i jesteśmy teraz bardzo zapracowani. I to jest powodem przez który nie miałam czasu na zrobieni niczego nowego. Nawet nie znalazłam czasu by zamieścić kartke którą zrobiłam w ostatni weekend.

In last weekend i made a card for my boyfriend's dad Ted and his wife Lani. I made that card using Card Positioning Systems number 146. But its to late now.

W poprzedni weekend zrobiłam kartkę dla taty mojego chłopaka , Teda i jego żony Lani.. Zrobiłam tę kartkę posługując się projektem z Card Positioning Systems numer 146. Ale jest już za późno .I used stamp what i get from Lani :)

Urzyłam stempla który dostałam od Lani :)
Sunday, December 13, 2009

Scrapmaster's Paradise Blog Candy

Samantha at Scrapmaster's Paradise reach 90 000 hits on her blog . From that occasion she doing blog candy.

Samantha z Scrapmaster's Paradise osiągneła 90 000 odsłon jej bloga . Z tej okazji robi blog candy .For details how to enter to her blog candy click here.
By dowiedzieć się jak wziąźć udział w jej candy kliknij tutaj.

Sunday, December 6, 2009

CPS#145 , CM#21

Hello Everyone :)I made few new cardsin this weekend. I got new inspiration from Card Positioning Systems and from Scrapmapki.
Witam Wszystkich:) Zrobiłam nowe kartki w ten weekend. Znalazłam nową inspirację w Card Positioning Systems i w Scrapmapkach.

First one was made inspired by design from CPS#145.
Pierwsza jest inspirowana projektem z CPS#145.This one is made inspired by card design from CM#21.
Kolejna jest inspirowana projektem z CM#21Next 2 are just made without any challenge.
Kolejne 2 są zrobione bez żadnego wyzwania.Saturday, December 5, 2009

CPS 144 challenge . CPS wyzwanie 144


Hello :) Card Positioning Systems have challenge for the card. It is challenge number 144 and the design is below.
Witam :) Card Positioning Systems ma wyzwanie na zrobienie kartki. Jest to wyzwanie numer 144 a project jest taki .
I made card using some orange K&Co paper , orange and red cardstock and some shiny red crepe paper. I add some bling in corners and Merry Christmas sticker. I distresses edges of cardstock using edge of my scissors and Spices Marmalade Distres Ink over edges of K&CO paper.  And silver ribbon on the side adding some tradition in that card.

Zrobiłam tę kartkę z pomarańczowego papieru K&Co, pomarańczowego i czerwonego kartonu oraz świecącego papieru krepowego . Dodałam również trochę małych diamencików w rogach by wypełnić te puste miejsca oraz naklejkę Merry Christmas. Poszarpałam trochę karton używając ostrza moich nożyczek oraz użyłam Spiced Marmalade Distress tuszu na brzegach papieru z K&Co. Srebrna wstążka po jednej stronie dodaje trochę tradycji tej kartce.


Wednesday, December 2, 2009

On special request for my sister :). Na specjalne życzenie mojej siostry :)

Hello :) My sister liked a card what i made few days ago . She just didnt liked the wreath and she said that it would be better with angel . So i made for her one with angel :)
I used again paper from Papermania , blue cardstock , red buttons with white paper tread what i got from my mum and sister few weeks ago and digital stamp of angel from Squigglefly. I colored stamp of angel using watercoloring with Distress inks. 

Cześć:) Mojej siostrze spodobała sie kartka którą zrobiłam kilka dni temu. Nie spodobał się jej wieniec i stwierdziła , że aniłek mógłby być lepszy . Więc zrobiłam dla niej kartkę z aniołkiem :)
Ponownie użyłam papieru z Papermanii, niebieskiego kartonu , czrwonych guzików z białym papierowym sznurkiem który dostałam kilka tygodni temu of mamy i siostry oraz cyfrowego stempla  przedstawiającego aniołka z Squigglefly. Aniołka pokolorowałam używając tuszy Distress.Tuesday, December 1, 2009

ICS#45

Another challenge from Inspirational Card Sketches number 45. I used paper from K&CO , silver lace ribbon , felt green star and white buttons what I bring from Poland in august.
Następne wyzwanie z Inspirational Card Sketches numer 45. Użyłam papieru z K&Co , srebrnej kornkowej wstążki, zielonej filcowej gwiazdy i białych guzików które przywiozłam z Polski w sierpniu.


Monday, November 30, 2009

ICS # 44

Hello :)  I really needed use my new Big Shot so i made card using CuttleBug embossing folder
"Script" . I used aswell White Wash paper and some Papermania Christmas Collection . This is the effect .

Cześć :) Naprawdę musiałam użyć mojego nowego Big Shot'a więc zrobiłam kartkę używając folder do embossing "Script" z CuttleBug , papieru White Wash i świątecznego papieru z Papermanii. Oto efekt .I decided put that card in Inspirational Card Sketches challenge#44

Zdecydowałam się użyć tej kartki w  wyzwaniu #44 z Inspirational Card Sketches .

 

Haul video - Sizzix Big Shot

I got today package from Erick . And in that package was my new pink and black Sizzix Big Shot :)

Dostałam dzisiaj paczkę od Erick'a . I w tej paczce był mój nowy czarno-różowy Sizzix Big Shot :)


Sunday, November 29, 2009

Tube and a card. Tuba i kartka.

I made for my roomate a tube for his certificate what he got in school .

Zrobiłam dla mojego współlokatora tubę na certyficat który dostał w szkole.

Tonight i made aswell another card.

Dziś wieczorem zrobiłam rónież następną kartkę .


Saturday, November 28, 2009

Cards. Kartki .

Hello :) I made pics of cards what i made in past time .

Cześć :) Zrobiłam zdjęcia kartek które zrobiłam w ostatnim czasie.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...