Sunday, August 28, 2011

DCWV La Creme Matstack

Monday, August 15, 2011

Cardmaking workshops with Clare Buswell in Crafty Alley store in Killarney.

Witam:)
30 lipca tego roku wzięłam udział w warsztatach robienia kartek prowadzonych przez Clare Buswell w sklepie The Crafty Alley w Killarney.

Hello :)
On 30 of July I took part in cardmaking workshops with Clare Buswell in The Crafty Alley Store in Killarney.
 Tutaj możecie zobaczyć dziewczęta ciężko pracujące nad kartkami. Ja też pracowałam ciężko więc zrobiłam tylko te 3 zdjęcia . 
Here u can see girls working hard on cards. I was working hard aswell so I made only 3 pictures.
 Tutaj możecie zobaczyć kartkę której nie udało nam się skończyć na zajęciach. Dokończyłam ją w domu. Zrobiłam kwiatek w sposób jaki Clare pokazała nam na warsztatach. Dodatkowo ta kartka ma załączoną zakładkę do książek . Taki mały prezent.
Here You can see card which we couldnt finish on workshops. I finished this card in home adding flower what I made using technique which Clare show us on Workshops.  In addition to card is aswell bookmark. A little gift.
 Kilkakrotnie widziałam na blogach kartki w kształcie doniczek . Bardzo mi się podobały ale nigdy nie zgłębiłam jak należy je zrobić . Teraz już wiem :)
Few times I sen on blogs cards in shape of plant pots. I really liked them , but I never did get deeply in to how to make them . Now I know :)
We wrześniu w Crafty Alley Shop są organizowane następne zajęcia z Clare. Mam nadzieję , że bedę mogła w nich wziąć udział.
In september in The Crafty Alley Store are another workshops with Clare . I hope that I will take part in them aswell.

 Dziękuję za wizytę :)
Thanks for visit :)

Thursday, August 11, 2011

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...