Tuesday, December 1, 2009

ICS#45

Another challenge from Inspirational Card Sketches number 45. I used paper from K&CO , silver lace ribbon , felt green star and white buttons what I bring from Poland in august.
Następne wyzwanie z Inspirational Card Sketches numer 45. Użyłam papieru z K&Co , srebrnej kornkowej wstążki, zielonej filcowej gwiazdy i białych guzików które przywiozłam z Polski w sierpniu.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...