Sunday, September 16, 2012

Finnabair Workshops Newbridge 1-2 September

Witam :) 
W dzisiejszym poście chcę wam pokrótce zrelacjonować warsztaty z Finnabair  które odbyły się w Newbridge 1-2 września . Warsztaty zostały zorganizowane przez Aniee.
Hello :)
Today I would like to coverage workshops with Finnabair which undergo in Newbridge on 1-2 September. workshops was orginized by Aniees .

Pierwsze zajęcia to " Inky Fingers " na których wykonałam mój pierwszy w życiu layout :)
"Inky Fingers" were our first classes . And on them I made my first in life layout :)

Na tym LO wykorzystaliśmy mnóstwo sprajów , tuszy i masek . Wykorzystaliśmy również sticky back canvas z Rangera oraz wycinanki australijskiej firmy ( której nazwy niestety nie pamiętam :) 
On this LO we used lots of sray, inks and masks. We used aswell sticky back canvas from Ranger and cutout from some australian company ( which name I dont remember :)
W drugim LO wykorzystywaliśmy głównie maski i stemple . 
In second LO we used mostly mascs and stamps.
Ten LO nie jest jeszcze skończony ale jak go skończę to na pewno wstawię zdjęcia :) 
This LO is'nt finished yet but when I will finish it I will make sure to post photos :) 
Następnymi zajęciami było " Lost in Paperworld" na którym wykonaliśmy kolaż :) 
Next classes were "Lost in Paperworld" where we made colage :) 

Następnego dnia  braliśmy udział w zajęciach zatytułowanych  "Industrial Baroque - Harsh & Soft" na których wykonaliśmy następny layout tyle , że tym razem bardzo ozdobny :) Pracowaliśmy z różnymi mediami z którymi do tej pory  nie miałam do czynienia . 
Next day we take part in classes titled  "Industrial Baroque - Harsh & Soft" in which we made another layout but this time it was very decorative :) We worked with media that I never had chance to work with before .
 

Ostatnimi zajęciami było ""Teabag Journal" na którym wykonaliśmy okładki do naszego własnego art jurnala. 
 The last classes was "Teabag Journal" where we made covers to our own art jurnal . 

Niezmiernie się cieszę , że mogłam brać udział w tych warsztatach. Nauczyłam się mnóstwo nowych technik i mogłam pracować z nowymi produktami . 
I am very happy that I was able to take part in those workshops . I learn a lot of new techniques and I had a chance to work with many new products . 

Miałam również okazję spotkać dziewczyny z grupy Scrapujemy/craftujemy na Wyspach:) 
I had chance to meet girl form facebook group that I am a member :) 
Od lewej/ from left: Hrabinka , Ja/me , Kobens, Bajjka, Aniees & Finn

Od lewej/ from left: Ja/me, Aniees, AgnieszkaBe, Finn, Hrabinka & Krufka

Oczywiście nie obyło się bez zdjęcia z Mistrzem;)

Ofcourse I could not pass on a picture with The Master ;) 
Razem z Finn / Together with Finn

Bardzo bym chciała podziękować Ani-Hrabince za ugoszczenie mnie w jej własnym domu . Było mi bardzo bardzo  miło poznać ciebie i Tomka :) 
Very big Thank You to Ania- Hrabinka for hosting me in her own house . It wa a pleasure to meet You and Tomek :) 
Hrabinka :)


Więcej zdjęć na stronie Okka Crafts na Facebooku :)
More pictures on Okka Crafts Facebook page :)


1 comment:

Ann said...

Love all your projects - I was at the classes in Newbridge too (Scottish girl) but haven't gotten around to blogging yet!! Beautiful work :D

Ann x

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...